Kun halusin artesaaniksi, osa 1

Artesaani-tutkinto alkoi kiinnostaa minua jo muutama vuosi sitten, mutta elämäntilanteeni ei istunut opintoihin, joita tutkinto olisi vaatinut toteutuakseen. Korona-aika vei opintoja entistä enemmän verkkoon, ja korona-ajan jälkeen verkko- ja hybridiopintojen mahdollisuudet tulivat enenevässä määrin vaihtoehdoiksi lähiopinnoille. Tämä tarjosi minulle mahdollisuuden suorittaa artesaanitutkinto lähes kokonaan verkossa, mikä sopi itselleni erinomaisesti.

Suomen Yrittäjäopisto (Syo) tuottaa aikuisopiskelijoille verkossa ja lähiopetuksena erilaisia tutkintoon tähtääviä koulutuksia. Syo:n koulutusvalikoimasta löysin itselleni sopivan vaihtoehdon käsityön ohjaustoiminnan osaamisalalta. Hain Taideteollisuusalan perustutkinnon Kädentaitojen ohjaajakoulutukseen, ja kun minut hyväksyttiin tutkinto-oppilaaksi, pääsin heti aloittamaan maksuttomat opiskeluni.

Opintoja suoritan pääasiassa verkossa, ja sen lisäksi minulla on koko koulutuksen aikana viisi lähipäivää täällä Tampereella. Lähipäiviä voi suorittaa myös Teuvalla.

Miksi oikein aloin kirjoittamaan artesaaniopinnoistani artikkelia tänne blogini puolelle? Siihen on kaksi syytä, ensiksi nämä opintoni herättivät kiinnostusta somessa, toinen syy on se, että suoritan tässä samalla opintoihin liittyvää oman osaamisen esittämistä, jossa avaan omaa edistymistäni opinnoissani. Tämä artikkeli on siis samalla myös yksi opintotehtävistäni. Oman osaamisen esittämisen voi tehdä julkisesti ja koska olen käsityöbloggaaja, ajattelin yhdistää nämä kaksi asiaa täällä blogini puolella. Näitä artikkeleita tulen kirjoittamaan muutaman, ja ne muodostavat sarjan, joka päättyy, kun valmistun kädentaitojen ohjaajaksi vuonna 2024.

Jos siis tunnet kiinnostusta verkkokoulutuksena toteutettaviin artesaaniopintoihin, jaan mielelläni kanssasi näitä omia pohdintojani ja kokemuksiani tällä matkallani kohti unelmaani käsityöohjaajana.

Artesaaniopinnot verkossa

Artesaaniopintojeni alkumetreillä

Näistä Syo:n tarjoamista artesaaniopinnoista sain tiedon kaveriltani, joka oli nähnyt ilmoituksen koulutuksesta somessa. Osallistuin sen jälkeen netissä infotilaisuuteen, mutta olin jo silti sisimmässäni päättänyt, että tähän koulutukseen haluan hakea. Koulutukseen on jatkuva haku ja siihen suositellaan haettavaksi silloin, kun itsellä on mahdollisuus aloittaa opinnot. En löytänyt tuolloin keväällä heti aikaa opintojen aloittamiseen, joten hain artesaanikoulutukseen vasta hieman myöhemmin. Toukokuun puolessa välissä aloitin sitten tämän urakkani, jota olen suorittanut kuukauden tätä kirjoittaessani, matkaa on siis vielä yli vuosi jäljellä.

Opintojen alussa tapasin Teamsissa vastaavan opettajani, jonka kanssa laadimme minulle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (Hoks). Tuolla tapaamisella pääsin valitsemaan omat valinnaiset opintoni, pakollisten opintojeni laajuus oli laskettu minulle jo etukäteen. Samalla tapaamisella sovimme opintojeni suoritusaikataulusta ja kestosta. Tässä koulutuksessa artesaaniopinnot on pakattu tiiviiksi paketiksi, ja opinnoissa korostuu myös hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Alun innostus tuo vauhtia omaan tekemiseen, ja niin se toi sitä minullakin. Päätin kumminkin, että etenen opettajan laatiman opintosuunnitelman mukaisesti siten, että aloitan opiskeluni pakollisilla kursseilla (mm. suomi, ruotsi, matematiikka ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen). Omat opinnot näkyvät Wilmassa, josta opiskelija löytää kaikki opintojen sisältämät kurssit ja niiden kurssinumerot. Kurssien vieressä on jokaisella oma henkilökohtainen kurssiavain, joka kopioidaan ja viedään Pinjaan. Pinjan oppimisympäristössä aukeaa kyseisen kurssin opintomateriaali sekä siihen kuuluvat tehtävät, palautuskansio ja mahdolliset tentit (esim. matematiikasta).

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen

Opintojen alkuvaiheen pakolliset kurssit suoritin joutuisasti enkä kokenut opiskelua kuormittavaksi vaan enemmänkin liikuin omalla mukavuusalueellani. Onneksi osasin myös tunnistaa omat heikkouteni jo opintojen alussa, ja tämän vuoksi pysytin myös vaikuttamaan opintoihini siten, että pääsin itseni kanssa hyvään tasapainoon ja opiskelemaan ilman vaikeuksia.

Tunnen siis hyvin omat vahvuuteni, ja tässä kohtaa omista lukio- ja ylioppilaspohjaisista tiedoista, myöhemmistä koulutuksista, työkokemuksista ja elämänkokemuksista on ollut hyötyä näissä alun pakollisissa opinnoissa, mutta tämän lisäksi myös ensimmäisessä valinnaisessa lähiopetuskokonaisuudessa eli käsityötaidon ohjaamismoduuliin kuuluvalla kankaanpainanatakurssilla.

Heikkouksistani tunnistin erityisesti sen, että minun on usein vaikea hahmottaa sellaista kokonaisuutta, jonka sisältöä en tunne. Tästä seuraa usein se, että en osaa ennakoida tarpeeksi tulevaa, ja saatan sen vuoksi jopa kokonaan unohtaa sen, että minun pitäisi ottaa huomioon valmistautuminen tuleville kursseille tai ainakin voin löytää itseni tästä johtuen tilanteesta, jossa olen ajautunut liian tiukkoihin aikatauluihin. Tähän omaan heikkoon kohtaani tartuin heti ensimmäisen kurssin suorittamisen jälkeen.

Kohti ongelmakohtia

Tiesin jo edellisestä elämästäni, että minua auttaa hahmottamaan tuntemattoman kokonaisuuden sisältöä hyvin se, että näen koko konseptin yhdellä silmäyksellä. Projektikalenteri eli Quo Vadis on koko vuoden sisältävä kalenteri, joka on ikään kuin levitettävä lakana, missä näkyy ylhäällä vuoden kaikki kuukaudet, viikot ja päivät, ja niiden alapuolella on paljon tyhjiä rivejä. Päätin siis ostaa tällaisen projektikalenterin kummallekin opiskeluvuodelle (2023 ja 2024).

Projektikalenterit apuna opinnoissani
Projektikalenterit vuosille 2023 ja 2024

Sen jälkeen kun sain kirjoitettua omat opintoni moduulin ja jokaisen moduulin sisältämät kurssit suoritusvuoden projektikalentereihin, merkitsin jokaisen kurssin suoritusajankohdan oikean kuukauden kohtaan. Tästä on itselleni se hyöty, että näen koko opintokokonaisuuden kerralla ja pystyn hahmottamaan koulutuksen koko sisällön samalla kertaa. Esim. artesaanikoulutuksen näyttötutkintoja on useita ja niiden suunnitelmat on oltava valmiita ja hyväksyttyinä ennen kuin itse näyttöä pääsee suorittamaan, tällöin projektikalenteri auttaa itseäni ennakoimaan jo hyvissä ajoin myös tämän työn muiden opintosuoristusten aikana.

Projektikalenterista näen selvästi myös kuinka minun kannattaa edetä opiskelujeni kanssa, sillä esim. heinä- ja joulukuussa suoritettavaa on vähemmän kuin elo- ja syyskuussa, jolloin luen projektikalenteriani siten, että minun kannattaa tehdä esim. heinäkuussa enemmän suorituksia, jotta paine alkusyksystä hieman helpottuisi. Projektikalenterista näen myös helposti miten minun kannattaa suunnitella muuta elämääni ja menojani.

Olen tehnyt itselleni myös opintojen suhteen selkeän aikatauluttamisen erilliseen viikkokalenteriini. Asioiden pilkkominen pienempiin osiin helpottaa kurssien ja opintosuunnitelman suorittamista.

Opinnot ovat kohdallani alkaneet sujuvasti, varsinkin kun taklasin jo heti alussa opintojeni etenemisen tieltä itseäni eniten haittaavan vaikeuteni. Oppimisympäristö on selkeä ja opettajiin voi olla yhteydessä aina kun siltä tuntuu, omiin yhteydenottoihin on vastattu nopeasti, joten koen, että opiskelen turvallisessa ympäristössä.

Itsenäinen opiskelu verkossa vaatii määrätietoisuutta

Verkossa opiskeleminen vaatii itsekuria ja sisua, mutta samalla se tuo vapautta opiskeluun, sillä se ei ole paikka- eikä aikasidonnaista. Oppimateriaali saattaa tuntua joissain kohdin laajaltakin, mutta onneksi kurssitehtävät ja tentit ovat käytännönläheisiä ja sellaisia, jotka tähtäävät työelämän tärkeisiin taitoihin. Suorittamiani kursseja en ole kokenut vaikeiksi ja tekemäni tentitkin menivät hyvin (niihin annetaan muuten kolme mahdollisuutta eli uusiakin saa).

Ensimmäisen lähipäiväkurssinkin olen jo suorittanut kankaanpainannasta. Kurssipäivää varten oli ennakkotehtäviä, joissa piti mm. suunnitella opintomateriaalin pohjalta omat työnsä päivää varten. Lähipäivänä pääsimme tämän vuoksi nopeasti työskentelemään omien suunnitelmiemme kanssa ja ennätimme hyvin kokeilemaan niitä kankaanpainannan tekniikoita, joita halusimme. Vuorovaikutus opettajan ja kurssilaisten kanssa toimi mainiosti ja päivä oli todella antoisa, sain ainakin itse irti päivästä kaiken mitä halusin, kiitos tästä hyvin suunnitellulle opetukselle ja ennakkotehtäville, jotka alustivat päivän.

Omat opiskelutaitoni koen sopivan erittäin hyvin itsenäiseen opiskeluun, mutta tunnistan samalla myös sen tuoman harhan itseohjautuvasta oppimisesta ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollin tarvetta. Tästä syystä aion pyytää opettajaltani tapaamista Teamsissa ja jutella opintojeni edistymisestä ja pyytää arviota omista näkemyksistäni tulevien koitosten suhteen.

Näillä mietteillä kohti uusia haasteita, Tuija

Artesaaniopintojen kimpussa